Gyakori kérdések

 • Mennyibe kerül a szintfelmérés és miből áll? A szintfelmérés nyelviskolánkban ingyenes. Minden jelentkező szintjét felmérjük, aki nem teljesen kezdő (ez igen ritka!). A szintfelmérés körülbelül 1 órát vesz igénybe, írásbeli és szóbeli részből áll. Nem vizsga, nem kell rá külön készülni, megbukni sem lehet! A szintfelmérést minden esetben nyelvtanárok végzik. 
 • Van beiratkozási díj? A tanfolyamokra beiratkozni (helybiztosítás!) a Jelentkezési Lap kitöltésével és a Felnőttképzési Szerződés aláírásával, valamint tandíjelőleg befizetésével lehet. A tandíjelőleg a teljes tandíj része, de regisztrációs díjnak minősül: ha a hallgató áll el a kurzustól, nem téríthető vissza. Ha a kurzus a nyelviskola "hibájából" nem indul (nincs elég jelentkező), a regisztrációs díjat visszafizetjük.
 • Mikor kell befizetni a teljes tanfolyamdíjat? A tanfolyamdíjat legkésőbb a kurzus indulása előtt 3 nappal kell befizetni, készpénzben vagy átutalással.
 • Van részletfizetés? Részletfizetési lehetőséget nem tudunk biztosítani, a tanfolyam díját egy összegben kell kifizetni.
 • Hányan vannak egy csoportban? Vannak egyéni képzéseink, mini- (2-4 fő), kiscsoportos (5-8 fős) és normál csoportos (9-12 fős) tanfolyamaink. A csoportokat csak akkor tudjuk elindítani, ha a jelentkezési határidőig összejön a megfelelő kezdőlétszám. A Debreceni Nyelviskola felnőttképzési intézmény. A lakossági nyelvtanfolyamokon vegyes társaságra kell számítani: középiskolás, egyetemista, felnőtt dolgozó, nyugdíjasig minden korosztályú és foglalkozású hallgatót oktatunk – a sokféleség adja a varázsát! A csoportba sorolásnál a tudásszintet vesszük alapul. Természetesen speciális kurzusokon (pl. érettségi felkészítő, kismama-tanfolyam, nyugdíjas kurzus) a csoport lehet homogénebb.
 • Hol lesznek az órák megtartva? Az órákat a belvárosban, jól megközelíthető helyszínen tartjuk. A Bethlen utca 39. sz alatti szervező irodánál 4 db tantermünk van (6, 8, 10, és 12 fősek). Tantermeink mindegyike fel van szerelve számítógéppel, SMART interaktív táblával, projektorral. Ezen felül bérelt vagy kihelyezett helyszíneken is oktatunk.
 • Hány órás a tanfolyam? A kurzusok a résztvevők számától függően 40 (egyéni) vagy 60 (csoportos) órásak, 45 perces órákkal. A 40/60 órás tanfolyam-szakaszok egymásra épülnek. A továbblépés feltétele, hogy az adott óraszámú tanfolyam anyagából írt záróteszten minimum 60%-os eredményt érjen el a hallgató. Óraszám-garanciánk alapján a 40/60x45 perc megtartása után ér véget a tanfolyam. Pl. a 60 órát el lehet végezni 1 hónap alatt (intenzív kurzus), 2 hónap alatt (fél-intenzív kurzus), vagy 4-5 hónapos szemeszter kurzus keretében.
 • Hova jutok el 40/60 óra alatt? A 40/60 óra az egy tanfolyam-szakasz, egy szervezési egység. Az átlag nyelvtanulónak teljesen kezdőtől 250-300 óra tanulásra van szüksége az alapfokú, további 300-350 órára a középfokú, plusz kb. 300 óra a felsőfokú nyelvvizsga szintje. A szintfelméréskor dől el, hogy kinek melyik 40/60 órás "lépcsőről” kell indulnia. Az önálló nyelvhasználat szintjét az alapfokú nyelvvizsga szintjével éri el a nyelvtanuló. Az első 40/60 óra után tehát még nem lehet nyelvvizsgázni, de minden út az első lépéssel kezdődik!
 • Mi történik, ha hiányzom, vagy kimaradok a tanfolyamról? Ez előfordul. A hallgatótársak, a tanár e-mail-ben, telefonon segítséget tudnak adni a kimaradt anyag pótlásához. Szükség esetén korrepetálást is biztosítunk, illetve külön díj ellenében pótórákra is van lehetőség.
 • Mi a garancia arra, hogy tényleg megtanulom a nyelvet? Semmi. A válasz nem túl diplomatikus – de így van. A nyelviskola a lehetőséget biztosítja – megfelelő oktatási körülményeket, kiváló tananyagokat és tanárokat. Tanulni viszont a hallgatónak kell! Aki rendszeresen jár órára, aktívan részt vesz az órai munkában, elvégzi a házi feladatait, keresi a tanórán kívüli nyelvgyakorlási lehetőségeket (filmek, könnyített olvasmányok, internetes gyakorlóanyagok, anyanyelvi beszélgetőpartner, stb.), az meg fog tanulni az adott nyelven. Némi nyelvterületi tartózkodás sem árthat…
 • Hogy épül fel egy óra? Többnyire követjük a tankönyvek felépítését – ezek modern, kommunikáció-központú órák tartását teszik lehetővé. Igyekszünk a négy nyelvi alapkészséget párhuzamosan fejleszteni: a beszéd-, az íráskészséget, valamint az olvasás- és a hallás utáni értést. Tanítunk nyelvtant is (ez nélkülözhetetlen!), de a fő hangsúly azon van, hogy a hallgató elboldoguljon az életben, ha idegen nyelven meg kell oldania egy feladatot, legyen az egy e-mail megírása, vagy egy szituációban való adekvát részvétel. A magyart, mint közvetítő nyelvet használjuk, ha muszáj – főleg alacsonyabb szinten, de a kezdetektől törekszünk a lehetőség szerinti idegen nyelvű óravezetésre.
 • Mennyit kell naponta foglalkozni a nyelvtanulással? Ahány kontakt órán részt vesz a hallgató, kb. annyit illene otthon foglalkoznia az anyaggal. Ha heti 4 órás kurzusra jár, akkor heti 4 órát, a napi 4 órás intenzív akkor hatékony, ha otthon még 3-4 órát tanul a diák (...és megint ajánljuk a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek kutatását: filmek, könyvek, internet….)
 • Kik tanítanak? Az oktatók minden esetben egyetemet vagy főiskolát végzett, tapasztalt, gyakorló tanárok. Több éve tanítanak a nyelviskolában, új kollégák célnyelvi interjú és próbatanítás után kaphatnak csoportot. Rendszeresen vesznek részt belső és külső továbbképzéseken, konferenciákon, tankönyvbemutatókon. A legtöbb tanárunk vizsgáztatói gyakorlattal is rendelkezik (Euro, Origo, TELC, BME és LCCI vizsgáztatók, IELTS felkészítő tanárok).
 • Milyen könyvből tanítanak? Angol nyelvtanfolyamainkat (általános angol, szaknyelvi kurzusok, nyelvvizsga-felkészítők) az Oxford University Press, a Longman, a Cambridge University Press vagy a Macmillan könyveiből tanítjuk. (New Headway, New English File, Inside Out, Solutions, International Express, stb.). Németórákat a Hueber és a Klett Kiadó könyveiből (Schritte, Themen Aktuell, Em sorozat, nyelvvizsga-felkészítő kiadványok).  Otthoni olvasgatáshoz ajánljuk az – újabban CD melléklettel megjelenő – szintezett szókincsű, könnyített nyelvezetű olvasmányokat az Oxford, a Macmillan, a Longman vagy a Klett Kiadó gondozásában. Ezek korlátozott példányszámban kölcsönözhetők is irodánkban.
 • Milyen szótárt vegyek? Először egy kis kétnyelvűt (pl. a Grimm, vagy az Akadémiai Kiadó szótárait), majd érdemes áttérni az egynyelvű szótárak használatára (Longman, Macmillan, Oxford szótárak).
 • A tananyag árát tartalmazza a kurzusdíj? Nem. A kurzusdíj a tanár óradíját, a terembérletet, a rezsit és a kiegészítő anyagokat (fénymásolatok) tartalmazza. A tananyagokat 15% kedvezménnyel tudjuk beszerezni hallgatóink részére, nagykereskedő partnerünk segítségével. Ez a szótárakra, gyakorló könyvekre és a szintezett olvasmányokra is vonatkozik. Egy tankönyv általában két db 60 órás kurzusra elég, a könyv és munkafüzet ára 10.000-15.000 Ft között van.
 • A tananyag árát tartalmazza a kurzusdíj? Nem. A kurzusdíj a tanár óradíját, a terembérletet, a rezsit és a kiegészítő anyagokat (fénymásolatok) tartalmazza. Egy tankönyv általában több mint egy kurzusra elég.
 •  Van-e nyelvvizsga a kurzus végén? A 40/60 órás tanfolyam-szakasz végén szintenként zárótesztet íratunk, illetve szóbeli vizsgát tesznek a hallgatók. Ennek alapján Tanúsítványt adunk ki, melyen szerepel a hallgató neve, a kurzus óraszáma, szintje, a tanított tankönyv, a tanár neve, az átvett anyag tételes felsorolása (szókincs, nyelvtan, nyelvi funkciók), a záróteszt százalékos eredménye és a hiányzott órák száma. Ez nem nyelvvizsga-bizonyítvány! Nyelvvizsgára – lehetőleg megfelelő nyelvtudás birtokában – külön kell jelentkezni az adott vizsgaközpontban. A Debreceni Nyelviskolában ORIGÓ és LCCI nyelvvizsga tehető le, de más nyelvvizsgákról is szívesen adunk tájékoztatást